Sorgbearbetning

"Sorgbearbetning är att återupptäcka vem du innerst inne är, så att du slipper vara i konflikt med dig själv."Sorg tycks vara en av våra mest försummade och missförstådda upplevelser, både av sörjande och av dess omgivning. Svenska institutet för Sorgbearbetnings syn på sorg är att det handlar om brustna hjärtan, inte om trasiga hjärnor. Försök att läka hjärtat med hjälp av huvudet misslyckas eftersom huvudet är fel verktyg för uppgiften.


De flesta av oss verkar ha blivit socialiserade till att försöka lösa våra problem med hjälp av vårt intellekt, vilket gör att oförlöst sorg blir till ett problem.

Programmet för Sorgbearbetning är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster.


Det finns ett antal olika förluster som kan utlösa den starka blandning av mänskliga känslor som vi kallar sorg. En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv.


Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.

Programmet i sorgbearbetning är en kurs på 8 tillfällen då vi går igenom olika tema kring varför vi hanterar förluster som vi gör, vad som händer om vi inte bearbetar våra förluster och vilka effekter det får på möjligheten att leva ett lyckligt liv.


Programmet innehåller hemuppgifter som lämnas varje vecka och du behöver avsätta max 1-2 timmar mellan kurstillfällena för att arbeta på egen hand.


Programmet är utvecklat av Svenska Institutet för Sorgbearbetning och mer information finns att läsa på deras hemsida. Där kan du läsa mer om sorg och även ladda ner en gratis e-bok om du vill ha mer kunskap innan du anmäler dig till en egen sorgbearbetning hos oss.