Sorg

Vad är sorg och vad orsakar den?

"Sorg är den normala och naturliga känslomässiga reaktionen

på en förändring av något slag."


“Sorg är de motstridiga känslor som orsakas av en förändring

eller ett slut på ett välkänt livsmönster”


"Sorg är känslomässig, inte intellektuell."

Eftersom du besöker den här sidan är sannoligheten stor att ditt hjärta är brustet. Det kan ha orsakats av ett dödsfall som inträffade nyligen eller längre tillbaks i tiden.


Det kan ha orsakats av en separation eller av att ett kärleksförhållande tagit slut. Du har kanske blivit arbetslös, gått i pension, blivit sjuk, utbränd eller råkat ut för en olycka.


Din sorg kan ha orsakats av vilken som helst av de mer än 40 förluster som en person kan drabbas av under sitt liv.


Den kan även ha orsakats av en medvetenhet om att ditt liv inte är så lyckligt och tillfredsställande som du skulle vilja att det var.

Oavsett anledningen till att ditt hjärta är brustet mår du antagligen inte så bra och obearbetad sorg har en livslång, negativ inverkan på din möjlighet att uppleva lycka.


Om du känner att du har otillräcklig information för hur du hanterar en förlust beror det inte på att det är något fel på dig. Du saknar bara nödvändig kunskap.


Du läser det här för att du har gjort en korrekt iaktagelse, inte för att det är något fel på dig.


Det bästa av allt är att det finns hjälp att få för att läka ditt brustna hjärta, bryta isoleringen som ofta följer med sorgen och känslan av att vara ensam i sin sorgprocess. Det är här Programmet för sorgbearbetning kommer in i bilden.

Målet är att du ska återfå din livsgnista igen!

Normala sorgereaktioner


Det finns inget facit för hur människor reagerar när de drabbas av sorg men några vanligt förekommande sorgereaktioner är att man kan drabbas av en känsla av bedövning, ha svårt att koncentrera sig, humörsvängningar, förändrade matvanor, sömnförändringar. Stor trötthet och känsla av energiförlust är också exempel på vanliga reaktioner. Samtidigt ska man vara medveten om att varje individ reagerar olika och att reaktionerna hos en sörjande person även kan variera över tiden.


Det är också viktigt att inte jämföra olika förluster. Varje individs upplevelse av sin egen sorg är det som räknas även om vi ofta jämför oss med andra för att minimera känslorna. För oss är det viktigt att respektera var och ens unika upplevelse av den egna förlusten.